BJRp005kl

Alle informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en bijbehorende sub-sites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving.

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

Mocht u informatie en/of afbeeldingen willen gebruiken neem dan contact op met de secretaris van VNF-Friesland via het contactformulier op deze website.

BJRp005kl2