NIEUW THEMA IS “VOGELS” (Doe mee …. en win de Wisseltrofee !!!)

Thematisch fotograferen is uitdagend en kan leiden tot verrassende resultaten omdat iedereen op zijn eigen wijze invulling geeft aan een bepaald thema. Omdat niet ieder thema aansluit bij je eigen voorkeur wordt je gedwongen om het eens anders te doen. Dat kan erg leerzaam zijn en je interesse als fotograaf verbreden.

Omdat thematisch fotograferen niet iedereen aanspreekt willen we hier op een volledig vrijblijvende manier invulling aan geven.

Iedere drie of vier maanden wordt een thema geformuleerd (ieder idee is welkom). Ieder lid kan tot 1 april 2020 maximaal drie vogelfoto’s insturen naar Jan Boer. Deze plaatst ze op de ‘Galerij pagina’ van de website. Na afloop van de periode zullen de mooiste foto’s van vogels worden geselecteerd en op een clubbijeenkomst in het zonnetje gezet. 

 OVER HET THEMA “VOGELS”

Er zijn geen spelregels bij het thema. Belangrijk is dat drie ingeleverde beelden naar jouw oordeel uitdagend zijn. Daag de jury leden uit om iets moois te laten zien.

Doel: DOE MEE !!! EN STUUR IN VOOR: 1 APRIL 2020

De ingestuurde foto’s van het thema staan onder het tabblad <<< Galerij/Thema Foto’s >>>