Rob Blanken haalde met onderstaande foto een Eervolle vermelding bij New York Center for Photographic Art met als thema Water. Titel: Superselfie.

Gefeliciteerd Rob !!!