Artikel over velduilen

Douwe Struiksma heeft een interessant artikel geschreven over een velduilenproject dat in de zomer van 2019 heeft plaatsgevonden. Hij heeft prachtige foto´s van velduilen erbij gemaakt. 
Het is gepubliceerd in het decembernummer van Vanellus, het blad van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW).