Een artikel in NatuurfotoMagazine met foto’s van Jan Boer

NFM 20 Tijgerspin web3

NFM 20 Tijgerspinweb4NFM 20 Tijgerspinweb2