Feestelijke boekpresentatie Henny Leijtens e.a.

Na een aantal jaren van denken, doen en doorzetten is het eindelijk zover! 

Zondag 16 december om 14.00 uur is de boekpresentatie in café ’t Keerpunt in Spijkerboor.

Het project dichters en fotografen is afgerond en heeft tot een verrassend resultaat geleid. Een boek vol foto’s en gedichten.

De ene keer heeft de dichter zich door een foto laten inspireren, een andere keer de fotograaf door het gedicht.

De dichters zijn Willem Hendriks-Muns en Hans van der Horst, de fotografen Henny Leijtens en Kars Kuiper.

Kantelings keerpunt is de titel. Bijna alle foto’s zijn in deze omgeving gemaakt, op een enkele uitzondering na wat de regel bevestigt!

Het boek is daar te koop voor € 17,50, maar kan ook besteld worden via een email naar secretariaat@dekantelingaaenhunze.nl

met vermelding van het gewenste aantal, vermelding van afhalen of opsturen en het adres waar het boek heen moet worden gestuurd.

Afhalen kan op Spijkerboorsdijk 10, 9468 TB Annen. Bij opsturen komen er portokosten bij (€ 3,80).

Het bedrag overmaken op:  NL 82 RABO 0315 9256 39 t.n.v. Stichting De Kanteling Aa en Hunze