NIEUW THEMA IS “GEKWETSTE NATUUR” (Doe mee …. en win de Wisseltrofee !!!)

Thematisch fotograferen is uitdagend en kan leiden tot verrassende resultaten omdat iedereen op zijn eigen wijze invulling geeft aan een bepaald thema. Omdat niet ieder thema aansluit bij je eigen voorkeur wordt je gedwongen om het eens anders te doen. Dat kan erg leerzaam zijn en je interesse als fotograaf verbreden.

Omdat thematisch fotograferen niet iedereen aanspreekt willen we hier op een volledig vrijblijvende manier invulling aan geven.

Iedere drie of vier maanden wordt een thema geformuleerd (ieder idee is welkom). Ieder lid kan tot 1 oktober 2019 drie foto’s (in de gebruikelijke resolutie) die aansluiten bij het thema Gekwetste natuur insturen naar Jan Boer. Deze plaatst ze op de ‘Galerij pagina’ van de website. Na afloop van de periode zullen de mooiste foto’s worden geselecteerd en op een clubbijeenkomst in het zonnetje gezet. 

 OVER HET THEMA “GEKWETSTE NATUUR”

De expositie commissie is voor in 2020 een expositie aan het voorbereiden waarin ‘Gekwetste natuur’ een rol gaat spelen. Als onderdeel van die voorbereiding is dit thema gekozen voor de volgende maanden.

Als natuurfotografen weten we allemaal wat Theunis Piersma hardop zei in zijn openingswoord van onze jubileum expositie, namelijk dat het met de natuur flink achteruit gaat. Overal, direct zichtbaar en minder direct zichtbaar. Minder vogels, minder insecten, minder bloeiende planten en minder bodemleven, om een aantal dingen te noemen. Er zijn verschillende oorzaken, maar daar gaat het ons nu niet om. Wij natuurfotografen willen vaak het mooie, verbazende en ontzagwekkende van de natuur in beeld brengen. Laten we nu, aangespoord door Theunis Piersma, ook eens in beeld brengen hoe dat verloren kan gaan en gaat.

Het zijn niet alleen de bekende oranje percelen die gekwetste natuur tonen, ook de groene percelen zonder paardenbloemen, zonder molshopen, zonder weidevogels tonen dat. Rechtgetrokken beken en de laatste overblijfselen van een houtsingel zijn stille getuigen van gekwetste natuur. Maar ook de inperking en versnippering van leefgebied door uitdijende woonwijken, industrie terreinen en wegen is een vorm van kwetsing. Zo zijn er talloze voorbeelden in het groot en in het klein.

Toch is er hoop te vinden in bijvoorbeeld natuur herstel projecten en boeren die met de natuur, in plaats van tegen de natuur, gaan werken. De schaal van deze positieve ontwikkelingen lijkt echter klein in vergelijking met de grootschalige negatieve ontwikkelingen. Onze enorme welvaart maakt het mogelijk om zowat over de hele wereld met geavanceerde foto apparatuur zowel het mooie van de natuur als de achteruitgang er van door die welvaart, vast te leggen. Waaruit we hoop putten dat met het zichtbaar worden, de wil ontstaat om het tij te keren. ‘Gekwetste natuur’, een thema met tegenstellingen.

Doel: DOE MEE !!! EN STUUR IN VOOR: 1 OKTOBER 2019

De ingestuurde foto’s van het thema staan onder het tabblad <<< Galerij/Thema Foto’s >>>